V dnešnej dobe sa začína stavať tak, aby si staviteľ eliminoval tepelné mosty. Pozri si ďalej nové prvky, ktoré sú nato vhodné.


 

 

www.oknadverefasady.sk-izolačné prvky www.oknadverefasady.sk-izolačné prvky

 

Brandverhalten B1 nach DIN EN 13501-1 

Požiarna odolnosť B1 podľa DIN EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612 λ 0,032 – 0,040 W/m2K   

Tepelná vodivosť podľa DIN 52612 λ 0,032 až 0,040 W / m2 K

Alle Maße und Formen möglich

Každá veľkosť a tvar je to možné

Stücklänge bis 400 cm

Dĺžka do 400 cm

Klebestreifen Individuell bestückbar

Páska Individuálne nastavenie

 
Innerhalb kürzester Zeit lieferbar

K dispozícii pre rýchle dodanie

 


 Izolačné vložky V zložených plošných konštrukcií  pripojenie okná

   

 


 Spojenie dvoch prvkoch v zvislom smere na nosnú zvislú konštrukciu

   

   Spodné prepojenie stĺpika a priečky fasády

   

 


 Spojenie plochej strechy s fasádou

     

 


 Strana pripojenia stĺpik a priečka  fasáda s viditeľnou pripojovacou doskou z vonku

   

 


 Rohové pripojenie na fasade

   

 


 Vloženie izolácie medzi dva ramy

   

 


 Rohové pripojenie stĺpikov

   

 


 Bočné prepojenie stĺpik a priečka fasády na betónovej stene